Mijn naam is Carel Ilgen en ik ben Goalgetter van beroep

In het succesvol initiëren, managen en afronden van grote, complexe, politiek gevoelige projecten en programma's met multidisciplinaire teams, heb ik in de afgelopen 40 jaar nationaal en internationaal een stevig trackrecord opgebouwd.

Mijn leidinggevende stijl is ondersteunend, richtinggevend en kaderstellend waarbij ik er groot plezier aan beleef om samen met de teams het gedefinieerde doel linksom of rechtsom te bereiken.

Als persoon ben ik analytisch, creatief, no-nonsens resultaatgericht, humorvol en heb oog voor mensen en situaties. 

pasfoto 2020.jpg


  Ik deel graag 40 jaar ervaring                

Opleidingen en certificaten zijn gericht op “WAT” een programma of project manager allemaal moet kunnen. Het “HOE” is onderbelicht terwijl juist dat bepalend is voor de kwaliteit:

- Hoe maak je de kosten/batenanalyse, de business case die de start van het programma of project valide maakt? 

- Hoe maak je een planning die hout snijdt en standhoudt?

- Hoe rapporteer je over de voortgang aan de directie, aan de stuurgroep, aan de opdrachtgever of aan alle betrokkenen?

In een eendaagse workshop deel ik al mijn ervaring op deze gebieden die ieder programma en project maken of breken.

  Mijn opdrachtgevers zijn te vinden in diverse sectoren          

Gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, NSProRail, EssentABN AMRO Bank, ING Bank, AEGON Bank, GVB, KLM, diverse zorg instellingen en ziekenhuizen, VNU en vele anderen.

© ILGEN 2020